Veelgestelde vragen

Over AgressieCoaching Online.

Online coaching is een makkelijke, toegankelijke en flexibele vorm van begeleiding waarbij we via digitale middelen communiceren, zoals videobellen, telefoongesprekken, e-mail, of chatberichten. Ideaal voor medewerkers met een druk schema en bedrijven met meerdere locaties en een groot verspreidingsgebied. Geen reistijd of reiskosten; sessies kunnen flexibel op geschikte tijden worden ingepland op het werk of bij de medewerker thuis.

Deze vorm van coaching biedt dezelfde ondersteunende diensten als traditionele coaching en maakt gebruik van online platforms om de sessies te faciliteren. Online coaching kan betrekking hebben op verschillende gebieden zoals carrière-coaching, en in dit geval agressie-coaching en het omgaan met ongewenst gedrag.

Sessies kunnen flexibel worden gepland op tijden die voor beide partijen het beste uitkomen, ongeacht geografische locatie. Cliënten kunnen deelnemen aan sessies vanuit hun eigen huis of elke andere locatie met internet toegang, wat het gemak en de toegankelijkheid verhoogt.

Voor de communicatie maken we gebruik van technologie zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams om live sessies te houden. Daarnaast kunnen e-mail, sms en chat gebruikt worden voor tussentijdse communicatie. We kunnen digitaal hulpmiddelen en materialen delen, zoals werkbladen, video’s en links naar relevante bronnen.

1. Locatie: in tegenstelling tot traditionele coaching vinden de sessies niet face-to-face in een kantoor of andere fysieke locatie plaats.  Dit is niet nodig bij coaching via internet.

2. Flexibiliteit: online coaching geeft een grotere flexibiliteit in het plannen van sessies, omdat reistijd en locatie geen beperkende factoren zijn.

3. Technologische vereisten: online coaching vereist alleen een stabiele internetverbinding en toegang tot digitale apparaten zoals een computer, tablet of smartphone. 

4. Kosten: online coaching kan vaak goedkoper zijn vanwege lagere overheadkosten (geen reiskosten, geen huur voor kantoorruimte).

5. Methoden en hulpmiddelen: bij online coaching maken we gebruik van digitale hulpmiddelen zoals gedeelde documenten, online vragenlijsten en virtuele whiteboards, terwijl bij de traditionele coaching gewerkt wordt met fysieke hulpmiddelen zoals papieren werkbladen en face-to-face contact. 

6. Communicatie: bij online coaching kan het voorkomen dat de communicatie asynchroon is (bijv. via e-mail) of synchroon (live video of chat). Dit is bij traditionele coaching niet het geval; de communicatie is meestal synchroon en face-to-face. 

7. Een nadeel van online coaching kan zijn: sommige cliënten kunnen face-to-face contact missen.

#### 1. **Doelstellingen van Agressiecoaching** 
   – **Beheersing**: Het leren herkennen en reguleren van spanning en impulsen. 
   – **Verbetering van communicatie**: Ontwikkelen van vaardigheden voor assertieve communicatie. 
   – **Zelfbewustzijn**: Vergroten van inzicht in de oorzaken van interne en externe triggers 
   – **Conflictmanagement**: Aanleren van technieken om conflicten op een constructieve manier op te lossen. 
 
#### 2. **Assessment en Evaluatie** 
   – **Intakegesprek**: Eerste gesprek om de problemen en doelen van de cliënt te begrijpen. 
   – **Gedragsanalyse**: Gebruik van vragenlijsten en observaties om agressiepatronen en triggers te identificeren. 
   – **Feedback**: Bespreken van de bevindingen met de cliënt en het opstellen van een coachingsplan. 
 
#### 3. **Coachingstechnieken en Methodes** 
   – **Cognitieve Gedragstherapie (CGT)**: Identificeren en veranderen van disfunctionele gedachten en overtuigingen. 
   – **Mindfulness en Relaxatietechnieken**: Oefeningen om stress te verminderen en emotionele regulatie te verbeteren. 
   – **Sociale Vaardigheidstraining**: Oefeningen in assertieve communicatie en het omgaan met provocaties. 
   – **Rollenspellen**: Simuleren van situaties om nieuwe gedragsstrategieën te oefenen en in de praktijk te brengen. 
   – **Emotionele Regulatie**: Technieken om beter om te gaan met intense emoties zoals woede en frustratie. 
 
#### 4. **Ondersteuning en Follow-up** 
   – **Tussentijdse Sessies**: Regelmatige sessies om de voortgang te monitoren en aanpassingen aan het coachingsplan te maken. 
   – **Oefeningen en Huiswerk**: Opdrachten om tussen sessies door te oefenen met nieuwe vaardigheden en inzichten. 
   – **Evaluatiesessies**: Periodieke evaluaties om de effectiviteit van de coaching te beoordelen en indien nodig het plan aan te passen. 
 
#### 5. **Educatie en Informatie** 
   – **Voorlichting**: Informatie over de fysiologie en psychologie van agressie. 
   – **Oorzaken van Agressie**: Uitleg over mogelijke oorzaken zoals stress, frustratie, en eerdere trauma’s. 
   – **Impact van Agressie**: Inzicht in de negatieve gevolgen van agressief gedrag voor zichzelf en anderen. 
 
#### 6. **Betrokkenheid van Derden** 
   – **Werkgevers en Collega’s**: In zakelijke settings kan betrokkenheid van leidinggevenden of collega’s nuttig zijn. 
   – **Samenwerking met andere Professionals**: Indien nodig samenwerken met vertrouwenspersoon en counsalors. 
 
#### 7. **Preventie en Langetermijnstrategieën** 
   – **Relapse-preventie**: Strategieën om terugval in oud gedrag te voorkomen. 
   – **Zelfmonitoring**: Het leren bijhouden van eigen gedrag en emoties om vroege signalen van agressie te herkennen. 
   – **Onderhoudssessies**: Periodieke sessies om de geleerde vaardigheden te versterken en nieuwe uitdagingen te bespreken. 
 
### Voordelen van Agressie-Coaching 
 
– **Verbeterde Relaties**: Betere interacties en minder conflicten in persoonlijke en professionele relaties. 
– **Meer Zelfvertrouwen**: Grotere zelfbeheersing en zelfbewustzijn. 
– **Gezondere Copingmechanismen**: Alternatieven voor agressief gedrag bij stress of frustratie. 
– **Vermindering van Stress**: Betere emotieregulatie leidt tot minder stress en een hoger algemeen welzijn. 
 
Agressie-Coaching richt zich op het helpen van individuen bij het ontwikkelen van gezonde manieren om met agressie en ongewenst gedrag om te gaan, wat bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van leven en betere relaties. 
 
 

De duur van een coachingsessie kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en skills van de cliënt. Over het algemeen duurt een typische coachingsessie: 
 
– **30 tot 60 minuten**: Dit is de meest voorkomende duur voor individuele coachingsessies. Sessies van 30 minuten zijn vaak intensief en gericht op specifieke problemen of voortgangsbesprekingen. Sessies van 60 minuten bieden meer tijd voor diepgaande gesprekken en het ontwikkelen van strategieën. 
– **90 minuten**: Soms is dit een goede optie vooral bij diepgaande of complexe kwesties. Dit kan ook nuttig zijn bij de eerste intake- of evaluatiesessie om een grondig beeld te krijgen van de situatie van de cliënt. 
– **2 uur of langer**: In minder gebruikelijke gevallen, zoals bij workshops voor groepen kunnen sessies langer duren. 
 
### Frequentie en Duur van het Coachingstraject 
 
Naast de duur van individuele sessies is het belangrijk om de totale duur van het coachingstraject te overwegen. Een compleet coachingstraject kan bestaan uit: 
 
– **Korte termijn**: 4-8 sessies, vaak verspreid over enkele weken tot een paar maanden, gericht op specifieke doelen of uitdagingen. 
– **Middellange termijn**: 8-12 sessies, met een duur van drie tot zes maanden, voor meer uitgebreide doelstellingen en veranderingen. 
– **Lange termijn**: 12 of meer sessies, over zes maanden tot een jaar of langer, voor diepgaande transformaties en duurzame gedragsveranderingen. 
 
### Factoren die de Duur van Sessies Beïnvloeden 
 
1. **Doelen van de cliënt**: Specifieke, kortetermijndoelen kunnen in kortere sessies worden aangepakt, terwijl bredere, langetermijndoelen langere sessies kunnen vereisen. 
2. **Complexiteit van de problematiek**: Complexe of diepgewortelde problemen kunnen meer tijd en intensieve sessies vergen. 
3. **Beschikbaarheid van de cliënt**: Praktische overwegingen zoals de beschikbaarheid van de cliënt kunnen ook invloed hebben op de duur en frequentie van de sessie 
 

### Gratis Intakegesprek 
 
Om ervoor te zorgen dat de coaching aansluit bij de behoeften van de cliënt, bied ik een gratis intakegesprek aan. Tijdens dit gesprek, dat ongeveer 20 minuten duurt, wordt de huidige situatie besproken, worden doelen vastgesteld en wordt een passend eerste plan opgesteld. Deze kennismaking is vrijblijvend en geeft zowel de mij als de cliënt een goed beeld van de samenwerking. Als het een wederzijds “ja” is volgt een offerte naar de opdrachtgever.  
 

### Individuele Coaching 
 
Bij individuele coaching ontvangt de cliënt persoonlijke en specialistische begeleiding die volledig is afgestemd op zijn of haar specifieke behoeften en uitdagingen. Deze één-op-één sessies bieden een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin diepgaande gedragsverandering kan worden bewerkstelligd. De investering voor individuele coaching bedraagt €140 per sessie. Elke sessie duurt doorgaans 60 minuten. 
 
### Groepscoaching 
 
Groepscoaching biedt de mogelijkheid om in een dynamische omgeving van elkaar te leren en samen te groeien. Deze sessies zijn niet alleen kostenefficiënt, maar stimuleren ook groepsinteractie en ondersteuning, wat vaak een versterkend effect heeft op het leerproces. De investering voor groepscoaching bedraagt €70 per persoon per sessie. Groepssessies duren 3 uur en bestaan uit maximaal 10 deelnemers om voldoende persoonlijke aandacht te waarborgen. 
 
Door te kiezen voor agressiecoaching online, profiteert u van flexibiliteit en toegankelijkheid zonder in te boeten op kwaliteit. Investeer in uzelf of uw team en ontdek de voordelen van professionele begeleiding bij het beheersen van ongewenst gedrag en agressie. 

Het aantal sessies dat je nodig hebt voor online coaching hangt af van verschillende factoren, waaronder je specifieke doelen, de complexiteit van de problemen die je wilt aanpakken, en je voortgang gedurende het coachingstraject. Hier zijn enkele richtlijnen die kunnen helpen bij het bepalen van het aantal benodigde sessies:

### 1. **Specifieke Doelen en Korte Termijn Coaching**
– **4 tot 6 sessies**: Voor zeer specifieke en afgebakende doelen, zoals bijvoorbeeld het voorbereiden op het voeren van een slecht nieuwsgesprek.
– **Voorbeelden**: Het verbeteren van communicatievaardigheden, leren begrenzen van ongewenst gedrag.

### 2. **Middellange Termijn Coaching**
– **8 tot 12 sessies**: Voor bredere doelstellingen die wat meer tijd en aandacht vergen, zoals het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, of het aanpakken van persoonlijke problemen zoals stressbeheer.
– **Voorbeelden**:Het opbouwen van zelfvertrouwen.

### 3. **Langetermijn Coaching**
– **12 of meer sessies**: Voor diepgaande, uitgebreide en langdurige doelen die significante gedragsverandering of persoonlijke groei vereisen, zoals het verbeteren van persoonlijke relaties, langdurige persoonlijke ontwikkeling, of het aanpakken van complexe uitdagingen zoals agressiebeheersing.

### Factoren die het Aantal Sessies Beïnvloeden

1. **Complexiteit van de Probleemstelling**:
   – Complexe of diepgewortelde problemen kunnen meer sessies vereisen dan eenvoudiger of meer afgebakende kwesties.

2. **Persoonlijke Voortgang en Motivatie**:
   – Hoe snel je voortgang boekt en de mate van je eigen inzet en motivatie kunnen het aantal benodigde sessies beïnvloeden.

3. **Beschikbaarheid en Frequentie van Sessies**:
   – Hoe vaak je sessies hebt (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks) kan invloed hebben op de duur van het totale traject.

Ja, gesprekken zijn doorgaans vertrouwelijk. Vertrouwelijkheid is een fundamenteel principe in coaching en essentieel voor het opbouwen van een veilige en effectieve coach-cliëntrelatie. Hier zijn de belangrijkste aspecten van vertrouwelijkheid in coaching: 

### 1. **Vertrouwelijkheid**  

Alles wat tijdens de coachingsessies wordt besproken, blijft tussen ons, tenzij je expliciete toestemming geeft om bepaalde informatie te delen. Tijdens de eerste sessies of intake zullen we dit bespreken. Je moet je altijd vrij voelen om vragen te stellen over hoe jouw informatie wordt beschermd en wat je rechten zijn inzake privacie. 

### 2. **Beperkingen van Vertrouwelijkheid** 

Er zijn enkele uitzonderingen op de vertrouwelijkheid die belangrijk zijn om te begrijpen: 

– **Juridische Verplichtingen**: Als coach ben ik wettelijk verplicht om informatie te onthullen (bijvoorbeeld in gevallen van dreigend gevaar voor jezelf of anderen, of als er sprake is van mishandeling enz.). 

– **Overleg met Supervisors**: Soms kan ik informatie delen met een supervisor voor je professionele ontwikkeling of om betere coaching te bieden. Dit gebeurt enkel na overleg met jou wel of niet.

– **Toestemming van de Cliënt**: Als je als cliënt toestemming geeft om informatie te delen met derden (bijvoorbeeld een werkgever in het geval van bedrijfs-coaching), kan dit worden gedaan. 

### Annulerings- en Verplaatsingsbeleid 
 
1. **Annuleringstermijn** 
 **48 uur van tevoren** Geen kosten. Dit geeft me de mogelijkheid om de tijd opnieuw in te vullen met een andere cliënt. 
 **Korter dan 48 uur**: Bij annuleringen die binnen 48 uur voor de geplande sessie worden gedaan worden de kosten voor de sessie in rekening gebracht. 
    
### Communicatie bij Annulering of Verplaatsing 
 
1. **Contact opnemen** 
 **Via e-mail; info@frankhoffmann.nl of Telefoon +31 6 239 33 626**:  

2. **Duidelijke Communicatie** 
**Vermeld de reden**: Het kan nuttig zijn om kort de reden van de annulering of verplaatsing te vermelden, je bent dit niet verplicht. 
**Voorstellen voor nieuwe tijden**: Geef direct enkele alternatieve tijden en data door waarop je beschikbaar bent om de sessie opnieuw in te plannen. **Plan vooruit**: Probeer je sessies goed te plannen en te anticiperen op mogelijke conflicten in je agenda. 
 

Voor online coaching heb je doorgaans geen ingewikkelde of speciale apparatuur nodig, maar het is belangrijk om te zorgen voor een goede basisuitrusting om de sessies soepel en effectief te laten verlopen. Hier is een overzicht van wat je nodig hebt:

### Basisuitrusting voor Online Coaching

1. **Computer of Mobiel Apparaat**
   – **Computer/Laptop**: Een moderne desktop of laptopcomputer met een werkende webcam en microfoon is ideaal.
   – **Tablet/Smartphone**: Veel cliënten gebruiken ook tablets of smartphones voor hun sessies, zolang ze een stabiele internetverbinding hebben en de nodige apps kunnen draaien.

2. **Webcam**
   – **Ingebouwde Webcam**: De meeste laptops en veel tablets hebben ingebouwde webcams die voldoende zijn voor video-oproepen.
   – **Externe Webcam**: Voor desktops of voor betere videokwaliteit kun je een externe USB-webcam gebruiken.

3. **Microfoon en Speakers/Koptelefoon**
   – **Ingebouwde Microfoon en Speakers**: Deze zijn vaak voldoende, maar de kwaliteit kan variëren.
   – **Externe Microfoon**: Voor betere geluidskwaliteit kun je een externe microfoon gebruiken.
   – **Koptelefoon/Headset**: Het gebruik van een koptelefoon of headset met ingebouwde microfoon kan echo en achtergrondgeluiden minimaliseren, wat de geluidskwaliteit verbetert.

4. **Stabiele Internetverbinding**
   – **Breedbandverbinding**: Een stabiele en snelle internetverbinding is cruciaal om onderbrekingen tijdens de sessies te voorkomen. Wi-Fi is vaak voldoende, maar een bekabelde verbinding is nog stabieler.

### Software en Applicaties

1. **Videoconferentieplatforms**
   – **Zoom**: Een van de meest gebruikte platforms voor online coaching vanwege de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.
   – **Skype**: Veel coaches gebruiken Skype voor videogesprekken; het is gratis en breed beschikbaar.
   – **Microsoft Teams**: Wordt vaak gebruikt in zakelijke omgevingen en biedt uitgebreide functionaliteiten.
   – **Google Meet**: Een andere populaire optie die gemakkelijk toegankelijk is en goed werkt met andere Google-diensten.

### Overige Aanbevelingen

1. **Rustige en Ononderbroken Ruimte**
   – Zorg ervoor dat je een rustige ruimte hebt waar je niet gestoord wordt tijdens de sessie. Dit helpt bij de concentratie en zorgt voor een meer effectieve sessie.

2. **Verlichting**
   – Goede verlichting zorgt ervoor dat je coach je duidelijk kan zien. Natuurlijk licht is ideaal, maar een lamp achter de camera kan ook helpen om je gezicht goed te verlichten.

3. **Testen en Voorbereiden**
   – Test je apparatuur en verbinding voordat de sessie begint om technische problemen te minimaliseren.
   – Zorg ervoor dat je weet hoe de software werkt die je gaat gebruiken, zodat je de sessie zonder onderbrekingen kunt beginnen.

### Samenvatting

Voor online coaching heb je een computer of mobiel apparaat met een werkende webcam en microfoon, een stabiele internetverbinding, en toegang tot een videoconferentieplatform zoals Zoom, Skype, of Teams nodig. Een rustige ruimte en goede verlichting dragen bij aan een effectieve sessie. Door deze basisuitrusting en software goed te gebruiken, kun je een soepele en productieve online coachingervaring hebben.

Ja dat kan, Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen bij het aanvragen en deelnemen aan een proefsessie:

### Voordelen van een Proefsessie

1. **Kennismaking**:
   – Het geeft je de kans om mij persoonlijk te ontmoeten en een gevoel te krijgen voor mijn stijl en aanpak.

2. **Inzicht in de Coachingsaanpak**:
   – Je kunt een idee krijgen van de methoden en technieken die ik gebruik en of deze aansluiten bij jouw behoeften en doelen.

3. **Evaluatie van de Match**:
   – Het is een gelegenheid om te beoordelen of je je op je gemak voelt en of er een goede werkrelatie mogelijk is.

4. **Vermeld je Interesse en Doelen**:
   – Wanneer je contact opneemt, vermeld dan dat je geïnteresseerd bent in een proefsessie en geef een korte beschrijving van je doelen en wat je hoopt te bereiken met coaching.

### Wat je kunt Verwachten tijdens een Proefsessie

1. **Duur van de Proefsessie**:
   – Proefsessies duren meestal 30 tot 60 minuten. Dit is lang genoeg om een goed gesprek te hebben en een indruk te krijgen van de coachingstijl, maar kort genoeg om efficiënt te zijn.

2. **Inhoud van de Proefsessie**:
   – **Kennismaking**: Eigen introductie en vragen naar jouw achtergrond en doelen.
   – **Verkenning van Doelen**: Je bespreekt je specifieke doelen en uitdagingen, en ik geef je feedback over de mogelijkheden.
   – **Voorbeeld van de Coachingstijl**: Een korte demonstratie geven van de methodiek.
   – **Vraag en Antwoord**: Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen over het coachingproces, de methoden, en wat je kunt verwachten van toekomstige sessies.

3. **Evaluatie na de Proefsessie**:
   – Na de proefsessie kun je overwegen of je je comfortabel voelt, of de stijl en aanpak je aanspreken, en of je denkt dat voortzetting zinvol is.

### Tips voor een Effectieve Proefsessie

1. **Wees Voorbereid**:
   – Denk van tevoren na over je doelen en wat je hoopt te bereiken met coaching. Dit helpt je om de sessie productiever te maken.

2. **Wees Open en Eerlijk**:
   – Deel openlijk je verwachtingen en eventuele zorgen die je hebt. Dit helpt mij ook om een beter beeld te krijgen van hoe ik je kan ondersteunen.

3. **Stel Vragen**:
   – Vraag naar de coachingsmethoden, de frequentie en duur van de sessies, en eventuele specifieke vragen die je hebt over het coachingproces.

4. **Reflecteer na de Sessie**:
   – Neem de tijd om na de proefsessie te reflecteren op hoe je je voelde en of je denkt dat dat dit een goede match is voor jouw behoeften.

### Samenvatting

Een proefsessie is een uitstekende manier om kennis te maken met mij en mijn werkwijze. Het geeft je de kans om je doelen te bespreken, de coachingstijl te ervaren, en te bepalen of er een goede match is. Wees goed voorbereid, stel vragen, en reflecteer na de sessie om een weloverwogen beslissing te nemen.

Tijdens een coachingssessie werk je samen met mij om specifieke doelen te bereiken, persoonlijke of professionele uitdagingen aan te pakken en je vaardigheden en inzichten te verbeteren. De exacte invulling van een coachingssessie kan variëren afhankelijk van je specifieke behoeften, maar hier is een algemeen overzicht van wat je kunt verwachten:

### 1. **Voorbereiding**

– **Doelstelling Bepalen**: Voorafgaand aan de sessie kun je nadenken over wat je wilt bereiken of bespreken tijdens de sessie. Soms is het werkzaam om vooraf een vragenlijst of een korte samenvatting van je doelen te geven.

### 2. **Begin van de Sessies**

– **Inchecken**: De sessie begint meestal met een kort gesprek om te zien hoe het met je gaat en om te bespreken wat er sinds de laatste sessie is gebeurd.
– **Doelen Stellen voor de Sessie**: Samen stellen we de doelen voor de huidige sessie vast. Dit kan gebaseerd zijn op wat je in de voorbereiding hebt aangegeven of wat er op dat moment het meest urgent lijkt.

### 3. **Diepgang en Verkenning**

– **Vragen Stellen en Luisteren**: Ik zal je vragen stellen om je aan te moedigen dieper na te denken over je doelen, uitdagingen en mogelijkheden. Ik luister en geef feedback.
– **Reflectie en Inzicht**: Door reflectie te ontvangen helpt dit om nieuwe inzichten te krijgen over je gedrag, overtuigingen en gevoelens. Dit kan je helpen om dingen vanuit een ander perspectief te zien.

### 4. **Gebruik van Coachingstechnieken**

– **Oefeningen en Tools**: Afhankelijk van de situatie bied ik verschillende oefeningen en tools aan, zoals visualisaties, rolspelen, assessments, en andere technieken om je te helpen je doelen te bereiken.
– **Actieplannen Ontwikkelen**: Samen ontwikkelen we concrete actieplannen om de gewenste veranderingen te realiseren. Dit kan inhouden dat je specifieke stappen identificeert die je moet nemen tussen sessies door.

### 5. **Evaluatie en Bijsturing**

– **Feedback en Evaluatie**: Je ontvangt feedback op je voortgang en prestaties. Dit kan helpen bij het identificeren van sterke punten en gebieden die verbetering behoeven.
– **Aanpassing van Strategieën**: Op basis van de feedback en evaluatie kunnen we de strategie en het plan bijsturen.

### 6. **Afronding van de Sessies**

– **Samenvatting**: Aan het einde van de sessie vat ik vaak de belangrijkste punten samen en herhaalt de afgesproken acties.
– **Plannen van Volgende Stappen**: Je bespreekt wat je tussen deze sessie en de volgende zult doen om je doelen te bereiken. Dit kan inhouden dat je bepaalde taken voltooit, nieuwe technieken oefent, of reflecteert op wat je hebt geleerd.

Tijdens een coachingssessie werken we aan het verkennen en realiseren van je doelen. De sessie begint vaak met een inchecken en doelstelling, gevolgd door diepgaande verkenning en gebruik van coachingstechnieken, en eindigt met een evaluatie en planning van vervolgstappen. De specifieke inhoud en aanpak kunnen variëren afhankelijk van je behoeften en het verloop van de coaching, maar het algemene doel is om je te ondersteunen bij je persoonlijke of professionele groei en ontwikkeling.

Het meten van je vooruitgang tijdens een coachingstraject is cruciaal om te zien of je op de goede weg bent en om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn om je doelen te bereiken. Hier zijn verschillende manieren om je vooruitgang te meten:

### 1. **Doelen en Actieplannen**

– **SMART Doelen**: Formuleer je doelen als SMART-doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Dit maakt het eenvoudiger om je vooruitgang te volgen en te evalueren.
  – **Voorbeeld**: In plaats van “ik wil beter worden in agressiepreventie” stel je een doel als “ik wil binnen drie maanden slecht nieuwsgesprekken kunnen doen, en bij grensoverschrijdend gedrag adequaat kunnen reageren, de boodschap duidelijk overbrengen , alternatieven aan bieden en het gesprek klantvriendelijk en professioneel kunnen afronden.

### 2. **Regelmatige Zelfreflectie**

– **Dagboek of Logboek**: Houd een dagboek bij waarin je regelmatig reflecteert op je acties, gedachten en gevoelens. Dit helpt je om patronen te herkennen en je voortgang te zien.
– **Reflectievragen**: Beantwoord vragen zoals “Wat heb ik deze week bereikt?”, “Welke uitdagingen ben ik tegengekomen?”, en “Wat heb ik geleerd?”

### 3. **Feedback van mij**

– **Sessieresamenvattingen**: Aan het einde van elke sessie kan ik je een samenvatting geven van wat is besproken en welke vooruitgang je hebt geboekt.
– **Evaluatiemomenten**: Regelmatige evaluatiemomenten inplannen om je voortgang te bespreken en eventuele aanpassingen te maken.

### 4. **Gebruik van Meetinstrumenten**

– **Assessments en Vragenlijsten**: Gebruik assessments of vragenlijsten aan het begin en gedurende het coachingstraject om je huidige situatie en vooruitgang te meten.
– **Voorbeeld**: Persoonlijkheidsvragenlijsten, tevredenheidsmetingen, of specifieke tests.

### 5. **Tijdslijnen en Mijlpalen**

– **Tijdslijnen**: Maak een tijdlijn van je doelen en de stappen die je moet nemen om deze te bereiken. Markeer mijlpalen en vier behaalde mijlpalen om gemotiveerd te blijven.
– **Mijlpalen**: Stel kleinere, haalbare doelen die je kunt bereiken op weg naar je grotere doel. Dit helpt om je voortgang op korte termijn te zien en gemotiveerd te blijven.

### 8. **Accountability Partners**

– **Verantwoordingspartner**: Werk samen met een verantwoordingspartner (naast mij) die je helpt om op koers te blijven en je vooruitgang te bespreken.
– **Regelmatige Check-ins**: Plan regelmatige check-ins met je verantwoordingspartner (leidinggevende) om je voortgang te bespreken en steun te krijgen.

### 9. **Ervaringen en Voortgang Bespreken**

– **Feedback gesprekken**: Gebruik je sessies om uitgebreid je ervaringen en vooruitgang te bespreken. Feedback kan je helpen om objectief naar je vooruitgang te kijken.
– **Voorbeelden Bespreken**: Deel specifieke voorbeelden van situaties waarin je verbeterde vaardigheden of nieuwe inzichten hebt toegepast.

### 10. **Vier Succes en Leer van Tegenslagen**

– **Successen Vieren**: Erken en vier je successen, hoe klein ook. Dit bouwt motivatie en zelfvertrouwen op.
– **Leerpunten**: Analyseer tegenslagen en leer ervan. Bespreek wat er misging en hoe je het in de toekomst anders kunt aanpakken.

### Samenvatting

Het meten van je vooruitgang in een coachingstraject kan op verschillende manieren, waaronder het stellen van SMART-doelen, regelmatige zelfreflectie, feedback van je coach, gebruik van meetinstrumenten, en het bijhouden van concrete resultaten. Door deze methoden te combineren, krijg je een duidelijk beeld van je vooruitgang en kun je indien nodig je aanpak bijsturen om je doelen te bereiken.

Als je niet tevreden bent met je coaching, is het belangrijk om dit te adresseren en stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ondersteuning krijgt. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

### 1. **Reflecteer op je Ontevredenheid**

– **Identificeer de Redenen**: Bedenk wat precies de oorzaken zijn van je ontevredenheid. Is het de aanpak van de coaching, de voortgang die je maakt, de communicatie, of iets anders?
– **Wees Specifiek**: Probeer specifiek te zijn over wat er niet goed werkt. Dit helpt je om gerichte feedback te geven en mogelijke oplossingen te vinden.

### 2. **Communiceer dit met mij**

– **Plan een Gesprek**: Maak een afspraak met mij om je zorgen te bespreken. Kies een moment waarop je voldoende tijd hebt om het gesprek rustig te voeren.
– **Wees Eerlijk en Respectvol**: Wees open en eerlijk over je gevoelens, en probeer ook respectvol en constructief te zijn. Het doel is om samen een oplossing te vinden.
  – **Voorbeeld**: “Ik merk dat ik moeite heb om vooruitgang te zien in onze sessies. Ik zou graag willen bespreken hoe we onze aanpak kunnen aanpassen om effectiever te zijn.”

### 3. **Beoordeel en Herzie Doelen**

– **Herzie je Doelen**: Het kan zijn dat je doelen niet meer aansluiten bij wat je nu nodig hebt. Bespreek dit of je doelen moeten worden aangepast.
– **Evaluatie van de Aanpak**: Bespreek of de huidige methoden en technieken die worden gebruikt nog steeds geschikt zijn voor je behoeften. Misschien is er een andere aanpak die beter werkt.

### 4. **Vraag om Feedback**

– **Vraag om Feedback **: Vraag om feedback over je inzet en voortgang. Dit kan inzicht geven in waarom bepaalde dingen niet werken en wat je anders kunt doen.
– **Zelfevaluatie**: Reflecteer ook op je eigen inzet en houding. Ben je consistent met je actieplannen en sta je open voor veranderingen?

### 5. **Overweeg Aanpassingen**

– **Verander de Frequentie of Structuur**: Misschien heb je vaker of minder vaak sessies nodig, of een andere structuur voor je sessies.
– **Nieuwe Technieken Proberen**: Vraag om nieuwe technieken of oefeningen te introduceren die beter kunnen aansluiten bij je behoeften.

### 6. **Zoek Externe Advies of Evaluatie**

– **Tweede Opinie**: Soms kan het nuttig zijn om een tweede opinie te vragen van een andere coach of leidinggevende. Dit kan je helpen om te bepalen of de huidige aanpak geschikt is of dat een andere benadering beter zou werken.
– **Supervisie en Coaching**: Sommige coaches bieden supervisiesessies aan, waarbij een andere ervaren coach de situatie evalueert en advies geeft.

### 7. **Overweeg een Coachwissel**

– **Evalueer de Relatie**: Als je na verschillende pogingen nog steeds niet tevreden bent, kan het zijn dat er gewoon geen goede match is.
– **Nieuw Coach**: Overweeg om een nieuwe coach te zoeken die beter past bij je behoeften en persoonlijkheid. Dit is geen falen, maar een stap naar effectievere ondersteuning.

### Samenvatting

Als je niet tevreden bent met je coaching, begin dan met reflecteren op de redenen voor je ontevredenheid en communiceer dit duidelijk en respectvol. Beoordeel en herzie je doelen en de aanpak, vraag om feedback, overweeg aanpassingen, en zoek externe advies indien nodig. Als de situatie niet verbetert, overweeg dan om van coach te wisselen. Het belangrijkste is dat je actief werkt aan een oplossing die je helpt om de ondersteuning te krijgen die je nodig hebt.