Systemische

Coaching..

Bij systemische coaching richten we ons op het begrijpen van de onderliggende dynamieken binnen systemen zoals relaties, families, teams, organisaties, en sociale netwerken.

> problemen en oplossingen

Door deze brede aanpak bieden we oplossingen voor een breed scala aan problemen Hieronder enkele voorbeelden;

Herhalingspatronen.

Problemen blijven zich steeds herhalen, ondanks vele pogingen om het op te lossen, of het anders te doen. Hetzelfde gedrag en dezelfde conflicten blijven. Het praten erover levert je niets meer op...

We gaan in de coaching behalve erover te praten ook met praktische oefeningen aan de slag. Waardoor je nieuwe en andere informatie krijgt om deze patronen te doorbreken.


Stress en onbalans.

Teveel spanning of te weinig energie. De emoties blijven schommelen of zijn afwezig. Triggers blijven trekken.

We nemen in de coaching verschillende technieken en interventies mee om deze effecten aan te pakken. Zoals somatische ervaring, mindfulness, en cognitief-gedragsmatige technieken.

> Inhoudelijk naar Blog

Disconnectie.

Mentaal of emotioneel ontbreekt de verbinding met jezelf of anderen. Ook met een doel of een zinvol perspectief. Dit uit zich ook in je werk en relaties.

In de coaching onderzoeken we ook de intergenerationele patronen uit jou systeem. En hoe bepaalde gebeurtenissen jou huidige gedrag beïnvloeden.


Stagnatie.

Onverklaarbare patronen van mislukkingen of blokkades in carrière of persoonlijke ontwikkeling. Een oud verhaal herhaalt zich. Alle kunstgrepen uit het verleden werken niet meer.

In de coaching werken we ook met systemische opstellingen die je toegang kunnen verschaffen tot verborgen en onbewuste patronen in jezelf.

>Hoe werkt het?

Stap voor stap..